Logga in

Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler

Fjärrvärmecentralens tekniska utveckling sträcker sig från 1947 och framåt. Från att ha varit en enskild energieffektiv komponent till att idag mer integrerat samverka med övriga byggnadsinstallationer skapas förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och ekologiskt utnyttjande av hela energisystemet.

I det pågående kvalitetsarbetet med fjärrvärmecentraler deltar medlemmar från Svensk Fjärrvärme, leverantörer, provplatser, högskolor, standardiseringsinstitut och myndigheter. Arbetet sker i samverkan med andra fjärrvärmeföreningar och även internationellt. Resultatet av detta arbete sammanfattas i Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser och andra tekniska rapporter.

Dagens moderna centraler är resultatet av många års utveckling, standardisering och kvalitetssäkring av produkter för konsumtion av fjärrvärme och fjärrkyla

Utveckling av centraler

Tidigare fjärrvärme- och fjärrkylecentraler har efterhand ersatts med moderna prefabricerade anläggningar med effektiv reglering. Vid utvecklingen av dagens prefabricerade centraler har varit att få fram standardiserade och tekniskt enkla system i syfte att minska investeringskostnaden och förkorta montagetiden med bibehållen kvalitet.

Centraler för fjärrvärme dimensioneras normalt för ett inre övertryck på 16 bar och en drifttemperatur på 120°C vilket innebär att systemet är en tryckbärande anordning. I EU regleras tryckbärande anordningar av direktivet 97/23/EG, mer känt som tryckkärlsdirektivet eller PED, och är infört i Sverige genom Arbetsmiljöverkets föreskrift .

I Sverige regleras kundanläggningar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar och AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar om kundanläggningen konstrueras för maximalt 120°C och prefabriceras så ska den vara CE-märkt om den inte omfattas av artikel 3 i det Europeiska tryckkärlsdirektivet, 97/23/EG (PED). Artikel 3 motsvarar 8 § i Sverige AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation