Logga in

Hur miljövärderar vi fjärrvärme?

De här sidorna riktar sig till dig som arbetar med Miljövärdering av fjärrvärme eller som bara vill veta mera om hur fjärrvärmeföretagen jobbar med dessa frågor. Läs gärna också sidorna "Miljö & klimat" på länken till höger eller under Miljövärdering av fjärrvärme. Är du medlem - logga in för att komma till sidorna om "Manual för miljövärdering av fjärrvärme"

Lokala miljövärden

Fjärrvärmebranschen har sedan 2009 redovisat sina miljövärden på ett enhetligt sätt. Att samla in bränslestatistik från varje företag, att kvalitetssäkra och dubbelkolla alla värden kräver tid och engagemang från alla håll. Det brukar därför ta ett antal månader att få fram miljövärden för hela branschen som kan publiceras men vi uppmanar alla våra medlemmar att lägga sina preliminära miljövärden på sina egna hemsidor senast 1 februari. Det som redovisas är primärenergifaktorer, klimatpåverkan och andel fossilt i varje fjärrvärmenät.

Branschens har samsyn

Energiföretagen Sverige har samsyn kring miljövärdering av el och fjärrvärme. Logga in för att ladda ner mer information här!

Baserat på arbetsgruppens rapport har Energiföretagen Sverige enats om en plattform för hur miljövärdering av el och fjärrvärme ska hanteras med riktlinjer för medlemsföretagens och branschföreningarnas arbete.

Metod

Den modell vi använder grundar sig på gemensamma ställningstaganden från Energiföretagen Sverige. Den bygger också på en överenskommelse där Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige har enats om hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas. Överenskommelsen kan du läsa här.

Till höger finns guider och Excel-filer som hjälp vid beräkningar, som beskriver hur vi har beräknat miljövärdena och som ska vara en hjälp för företag som själva vill beräkna sina miljövärden och som behöver allokera i kraftvärmeverk.

Vad används miljövärdena till?

Det är viktigt att fjärrvärmeföretag använder samma beräkningsmodell för att underlätta för kunder, media och andra som är intresserade av fjärrvärmens miljövärden. Det är också viktigt för fjärrvärmens trovärdighet.

För att beräkna miljövärdena används faktorer från Naturvårdsverket och Miljöfaktaboken. Dessa faktorer är schablonvärden. Hur resurseffektiv ett visst bränsle är och vilken klimatpåverkan fjärrvärmeproduktionen har kan variera med flera olika parametrar -  till exempel hur bränslet har producerats, transportavstånd, förbränningsteknik och bränslets fuktighet.

Redovisningen omfattar producerad fjärrvärme i ett fjärrvärmenät och innehåller inget om ursprungsspecificerad fjärrvärme. Givetvis finns det andra faktorer som kan påverka miljön, partiklar, försurning mm. Det ingår inte i denna redovisning.

Ett enskilt energiföretaget har kunskap och kan ta hänsyn till sådana parametrar på ett sätt som vi inte kan göra i den branschgemensamma redovisningen. Vårt fokus har varit att använda en enhetlig metod.

Klimatneutral fjärrvärme?

Branschen har än så länge inget gemensamt system eller vägledning för hur detta kan göras, men det är något vi arbetar med.

Mera om miljövärdering av fjärrvärme kan också läsas i Fjärrsynsrapporten Miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation