Logga in

Industriell spillvärme

Här hittar du information hur mycket spillvärme som används till produktion av fjärrvärme och i vilka fjärrvärmenät!

Sverige är bäst i världen på att använda spillvärme! Industriell spillvärme ingår i energitillförseln för ett sextiotal fjärrvärmenät och utgör 8 % (2014) av energitillförseln till fjärrvärmeproduktion i Sverige.

Användandet av industriell spillvärme i fjärrvärmenäten ökar. I bränslestatistiken på länkarna till höger finns statistik över hur mycket industriell spillvärme som används och i vilka fjärrvärmenät.

Industriell spillvärme defenierar vi som restvärme från en industriell process som det inte finns någon användning för inom industrin. Industriell Prima indsutriell spillvärme har tillräckligt hög temperatur för att kunna levereras direkt ut på fjärrvärmenätet. Sekundär spillvärme är spillvärme av lägre temperatur där temperaturen måste höjas med tex värmepump innan den kan distribueras på fjärrvärmenätet. (Sekundär spillvärme ingår därför under värmepump och inte industriell spillvärme i vår statistik.)

Spillenergi är ett vidare begrepp som bla inkluderar returbränsle, spillbränsle eller restgaser. Dessa bränslen är liksom industriell spillvärme en viktig resurs och att använda dem är ett led i att använda resurser som annars går förlorade!

Inom Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram Fjärrsyn, och tidigare inom Värmeforskningsprogrammet har en del forskningsprojekt gjorts om spillvärme. Länkar till dem och annan information om spillvärme finns under relaterad information till höger.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation