Logga in

Energitillförsel och produktion

Här hittar du information om energitillförsel och produktionsfrågor!

Svensk Fjärrvärme jobbar med dessa frågor på flera olika sätt, bland annat genom utvecklingsprojekt. Vi har kontakter med myndigheter och andra viktiga intressenter och vi ordnar temadagar och workshops inom området. Medlemsföretagen deltar aktivt i arbetet genom att medverka i exempelvis arbetsgrupper, referensgrupper och vid remissvar.

Till höger finner du också en länk till rapporten Svenska Värmenät som beskriver möjligheter att binda samman fjärrvärmenät i Sverige. Genom att förena närliggande nät kan värmeunderlaget öka och möjligheten för spillvärme och kraftvärme i näten öka, samtidigt som behovet av spetslast kan minskas. Via länken kommer du även till kartor för alla län i Sverige samt en användarhandledning till kartorna. På kartorna finns även möjliga industriella spillvärmekällor markerade.

På underliggande sidor hittar du mer information om bränslen, spillvärme och produktion.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation