Logga in

Tekniska bestämmelser

Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser utgör branschstandard för fjärrvärme- och fjärrkyledistribution. Bestämmelserna baseras på erfarenhet, standardisering, statistik, provning, forskning och utveckling och utgör fjärrvärmebranschens samlade kunskap och kompetens inom distributionsteknik för fjärvärme och fjärrkyla.

Bestämmelserna bör används vid planering, upphandling och utförande av fjärrvärme- och fjärrkyledistributionssystem och omfattar handlingar för komponenter, anvisningar, certifiering och garanti. I bestämmelserna framgår funktions- och utförandekrav med målsättningen att få god funktion, säkra system och långsiktig hållbarhet.

Eftersom de tekniska bestämmelserna ofta utgjort underlag till förbättringar av komponenter och utförande finns det en naturlig koppling till utvecklingen av standarder inom distributionstekniken. Flera tekniska bestämmelser har därför efter hand ersatts med europeiska standarder.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation