Logga in

Fokusområden - det prioriterar och arbetar kansliet med

Samordna medlemmarna, påverka omvärlden, bygga kunskap

Svensk Fjärrvärme har som medlemsstyrd organisation uppdrag att samla och sprida kunskap om fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme genom att initiera, stödja och följa utvecklingsprojekt. Vi medverkar till utveckling och standardisering av produkter och system. Vi håller nära kontakt med myndigheter och samarbetar med in- och utländska organisationer och företag samt att även i övrigt tillvarata medlemsföretagens intressen.

Här på medlemssidorna kan du som medlem läsa mer om vilka frågor och områden kansliet prioriterar att fokusera på och hur vi arbetar med dem.

Kunskapsuppbyggnaden är en central del i Svensk Fjärrvärmes arbete och den löper genom samtliga fokusområden. Fjärrvärmebranschen satsar 0,5 promille av omsättningen av fjärrvärmeverksamheten i branschgemensam forskning och utveckling, det mesta i Fjärrsyn. Beslutet om forskningssatsningen tas på Svensk Fjärrvärmes årsmöte och då har medlemmarna en direkt möjlighet att påverka föreningens arbete.

I branschen finns en lång tradition av gemensam kunskapsuppbyggnad. Svensk Fjärrvärme har sedan 1995 ansvarat för att samordna ett gemensamt forskningsprogram för fjärrvärme med Energimyndigheten. Genom åren har fokus i programmet utvecklats och det är branschens utmaningar och behov som styr.

Grundläggande för forskningssatsningen är att den ska hjälpa branschen att hantera utmaningar man står inför och vara till nytta för medlemmarna.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation