Logga in
Bengt Östling, Falu Energi & Vatten och Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme. Foto Anna Hållams.
Bengt Östling, Falu Energi & Vatten och Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme. Foto Anna Hållams.

Falu Energi & Vatten årets fjärrvärmeföretag

Fjärrvärmebranschen har en vision för fjärrvärme: År 2030 värmer vi varandra med återvunnen energi. Branschen har också vägen klar för sig. Den innefattar tre förflyttningar i sättet att tänka och bete sig mot kunder och leverantörer. Och när det gäller dessa förflyttningar är Falu Energi & Vatten ett företag som mer än något annat har gått före i alla riktningar.

Falu Energi & Vatten har närmat sig fjärrvärmens vision genom att:

  • löst enskilda kundernas individuella behov exempelvis genom att erbjuda prislistor med flera prisalternativ och miljömärkt fjärrvärme
  • bytt fokus från egen produktion till att leta upp värme som redan finns exempelvis genom att utveckla bioenergikombinat
  • bjudit in kunder och andra intressenter till samverkan för ett hållbart energisystem genom att delta i kunddialogmodellen Prisdialogen, utveckla regionalt fjärrvärmenät och att samarbeta med lokala bränsleleverantörer

Dessutom arbetar företaget efter visionen 100 procent nöjda kunder - idag och imorgon.

Hedersomnämnande Öresundskraft

Öresundskraft har haft en central roll i utvecklingen av och införandet av Prisdialogen, en modell som innefattar lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme. Företaget har med stort mod gått in i dialogen och bredvilligt delat med sig av sina erfarenheter till övriga fjärrvärmeföretag. Öresundskraft har visat fördelarna med en fungerande kunddialog och på så sätt hjälpt många andra företag att ta steget in i Prisdialogen.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation