Logga in

Årets fjärrvärmeföretag 2015

Fjärrvärmebranschen har en vision för fjärrvärmen år 2030: Vi värmer varandra med återvunnen energi. För att nå visionen har tre förflyttningar identifierats som viktiga för branschen att arbeta med. Ett företag som utmärkt sig extra i det arbetet är Mölndal Energi.

Från one-size fits all till skräddarsytt
Genom arbetet med Prisdialogen, har Mölndal Energi ett fortsatt fokus på kundnytta och kunddialog, som utmynnat i en prismodell som ger kunden ekonomiska incitament att agera på ett sätt som är bra för hela energisystemet, samt möjlighet att påverka prisnivåer och tilläggstjänster.

Från värmeproducent till värmeleverantör
Genom aktiv samverkan har Mölndal Energi lyckats maximera användandet av spillvärme och biobaserad värme i regionen och tar även emot solvärme från kunder som har överskott.

Från själv är bäste dräng till aktiv samverkan
Mölndal Energi har i en företagsövergripande utvecklingsinsats placerat kunden i fokus i hela verksamheten, genom att satsa på hög tillgänglighet och ett brett utbud av energitjänster och miljöanpassade tjänster. Målet - att få Sveriges nöjdaste kunder.

Nomineringarna har behandlats av en jury bestående av representanter från Svensk Fjärrvärme och expertråd: Rickard Pellny, produktionschef Övik Energi (Teknikrådet), Göran Skoglund, kommunikationschef, Öresundskraft (Kommunikationsrådet), Anders Ericsson, värmechef Trollhättan Energi (Marknadsrådet) och Carina Bergsten, affärsområdeschef värme Uddevalla Energi (Omvärldsrådet).

Från Svensk Fjärrvärme: Annette Sjöström, kommunikatör och Lina Enskog Broman, områdesansvarig teknisk utveckling.

Årets fjärrvärmeföretag utsågs i samband med Svensk Fjärrvärmes årsmöte 24/11 2015.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Peter Maksinen, fjärrvärmechef Mölndal Energi, stolt vinnare av Årets Fjärrvärmeföretag 2015.