Logga in

Om Årets fjärrvärmeföretag

Fjärrvärmebranschen har en vision för fjärrvärme: År 2030 värmer vi varandra med återvunnen energi. För att nå den övergripande visionen för fjärrvärme har tre förflyttningar i sättet att agera vad gäller arbete och synsätt för branschen identifierats. Vi uppmärksammar det företag som har tagit extra stora steg inom de tre förflyttningarna, genom att utse företaget till Årets fjärrvärmeföretag.

För fjärrvärmebranschen handlar det om att lägga fokus och energi på att se till enskilda kunders individuella behov, hitta värme som redan finns och i vissa fall låta konsumenten vara producent samt att arbeta för aktiv samverkan genom att bjuda in kunder, leverantörer och andra energi- och samhällsaktörer och tillsammans med dem skapa riktigt hållbara energisystem.

Det krävs att branschen som helhet lägger än större fokus och energi på detta, både på företagsnivå och vad gäller branschgemensamma aktiviteter, för att nå visionen. Därför vill vi uppmärksamma det företag som har tagit extra stora steg inom de tre förflyttningarna, genom att utse företaget till Årets fjärrvärmeföretag.

Från one-size-fitz-all till skräddarsytt
Handlar om att lösa enskilda kunders individuella behov. Vi måste kunna visa att fjärrvärme är en individuell tjänst trots att uppbyggnaden är kollektiv.

Från värmeproducent till värmeleverantör
Innebär att vi ska ändra fokus från vår egen produktion till att leta upp värme som redan finns och låta konsumenten vara producent i vissa fall.

Från själv är bäste dräng till aktiv samverkan
Handlar om att aktivt bjuda in sina kunder, leverantörer och andra energi- och samhällsaktörer för att tillsammans med dem skapa riktigt hållbara energisystem.

Nomineringar behandlas av en jury som består av representanter från Svensk Fjärrvärme och våra expertråd. Vinnaren kan använda symbolen Årets fjärrvärmeföretag i sin kommunikation och exponeras på Svensk Fjärrvärmes webbplats under ett år.

Fjärrvärmens vision ska inspirera till dialog och handling bland de av våra medlemsföretag som är engagerade i utvecklingen av fjärrvärmen i Sverige.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Om visionen och förflyttningarna

I en rapport, Fjärrvärmen 2030, framtagen av Svensk Fjärrvärme, beskrivs den nya visionen och önskvärda förflyttningar, följt av beskrivning av omvärldsutvecklingen. Här kan du också läsa om övergripande trender som beskriver Sverige i framtiden samt fem framtidsscenarier. Tilsammans visar på de olika sätt hur Sverige kan se ut 2030 och därmed hur fjärrvärmens möjligheter i framtiden kan komma att påverkas.

Svensk Fjärrvärmes rapport Fjärrvärmen 2030 >>

Det här får vinnaren:

Symbolen Årets fjärrvärmeföretag, kan användas i egen kommunikation och marknadsföring.

Plats att synas på Svensk Fjärrvärmes webbplats under ett år.

Möjlighet att synas i media, pressmeddelanden.

Diplom.