Logga in

Tre viktiga steg

Energibolagen behöver förändas, men det är svårt att få med hela företaget på resan. Känns det igen? Projektet ”Gröna IT-innovationer för fjärrvärme” visar hur tre konkreta steg kan förflytta bolagen framåt.

Sätt ner foten
Ledningen måste tydligt markera företagets kärnvärden. Säkerställ att bolagets personal drar åt samma håll. Finns resurser och viljan att medverka till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan i samhället – försäkra er då om att alla ser vad ni gör. Såväl medarbetare som kunder.

Skrota stuprören
Samordna insatserna i företaget på både ”korsen och tvärsen”. Låt inte förändringar och utvecklingsinsatser bli överraskningar på bolaget. Det skapar förvirring och irritation.
Genom att involvera expertis från flera avdelningar kan energibolagen smartare paketera både energitjänster, erbjudanden och kundkommunikation. Sätt kunden, och kundens kund, när sådan finns, i fokus och se till dennes behov.

Lyft den digitala chefen
Fjärrvärmebolagen har kompetenta resurser för att hantera det interna IT-systemet. Nu är det dags att utveckla resurser för det externa IT-systemet. Den digitala chefen behöver ges position, då uppkopplingen till kunder och kunders undercentraler är en affärskritisk process. Det finns en stor affärspotential i den digitala relationen. Fjärrvärmebolagens egna uppskattningar visar på flera kostnadsbesparingar genom effektivare service och systemoptimering genom lastbalansstyrning.


Fjärrsyns nyhetsbrev skickas ut när det finns något intressant att berätta om nya projekt och resultat från Fjärrsyn. Brevet skickas digitalt och kommer ut mellan 4 och 8 gånger per år. Varje nyhetsbrev består av korta blänkare om projekt, resultat och annat nytt från forskningen. All information om pågående och avslutade projekt finns här på webben.

Klicka på Aktuellt från Fjärrsyn!

Fjärrsyn ingår sedan den 1 januari 2015
i forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk AB tillsammans med verksamheten i det som tidigare var Elforsk, Värmeforsk och Svenskt Gastekniskt Center, SGC.

Nyheter till din inbox!

Det är enkelt och bekvämt att följa det som händer i Fjärrsyn.  Prenumerera och hitta ny kunskap i Aktuellt från Fjärrsyn. Beställ en egen prenumeration genom att kliicka på Prenumerera. Det tar bara några sekunder och kostar inget!.

Prenumerera

DHC14

Den 7 till 9 september 2014 genomfördes det 14: e internationella symposiet om fjärrvärme och fjärrkyla i Stockholm då världens främsta energiforskare samlades kring frågor som är viktiga för fjärrvärmens och fjärrkylans utveckling.

Läs mer om konferensen och ladda ner proceedings här.