Logga in

Forskningen gör att vi kan navigera rätt

Energiområdet är inne i en stor förändring. Gamla sanningar byts snabbt mot nya. Forskningen blir därmed ett allt viktigare redskap för att energiaktörer – användare, energiföretag, politiker och samhället i övrigt – ska kunna navigera rätt. Att vi har bildat en samlad forskningsorganisation är därför strategiskt helt riktigt. Den samlade forskning inom fjärrvärme, el och gas i Energiforsk ska medverka till energisystem där energibärarna gemensamt bidrar till omställningen.

För mig som tidigare framför allt har arbetat med forskning inom elområdet är det inspirerande att se hur Fjärrsyn i en rad projekt arbetar med kundnära forskningsprojekt genom forskning inom beteendevetenskap, ekonomi och marknadskommunikation. En annan styrka är Fjärrsyns arbete med forskningskommunikation. Långsiktigt och skickligt arbete har gjort att forskningsresultaten förklaras på ett begripligt och intressant sätt. Inom Energiforsk lär vi oss nu av Fjärrsyn så att all vår forskning blir begriplig och kommer till användning.

Magnus Olofsson
VD Energiforsk

Läs hela ledaren i senaste numret av Fjärrsyns halvårsberättelse

Halvårsberättelse från Fjärrsyn

Halvårsberättelsen är en broschyr som genom intervjuer med forskare och branschföreträdare belyser projekt och resultat från programmet. Broschyren sammanfattar vad som är på gång i Fjärrsyn ett par gånger om året. Den skickas med Fjärrvärmetidningen, men också direkt till olika personer och funktioner bland intressenter och medlemsföretag.

Du kan också läsa, ladda ner och skriva ut varje halvårsberättelse här på webben!

Halvårsberättelse höst 2015

 September 2015

 Halvårsberättelse vår 2015

 Februari 2015

 

 April 2014

 

Juni 2013

Februari 2013

Oktober 2012

 

Mars 2012

 September 2011

Februari 2011

Fjärrsyn ingår sedan den 1 januari 2015
i forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk AB tillsammans med verksamheten i det som tidigare var Elforsk, Värmeforsk och Svenskt Gastekniskt Center, SGC.

Energiforsk ska se till att framgångsrika forskningsprojekt skapas och kommer till nytta.

Magnus Olofsson
VD Energiforsk