Logga in

Viktiga frågor för fjärrvärmen

Det finns några frågor som berör fjärrvärmen och fjärrvärmeföretagens framtid i väldigt hög grad. Dessa frågor dyker med jämna mellanrum upp i media eller i den allmänna debatten. Här klargör vi Svensk Fjärrvärmes åsikter i fyra aktuella frågor.

Boverkets byggregler
Ändra energikraven i Boverkets byggregler  så att de utgår från använd energi, istället för köpt energi.
Läs mer om vad vi tycker och varför >>

Skattebefrielse för egenproducerad vindkraft
Regelverket strider mot grunden om teknik- och konkurrensneutralitet i elcertifiktatsystemet, och snedvrider konkurrensen på marknaden.
Läs mer om vad vi tycker och varför >>

Energiåtervinning av avfall
Minimera mängderna avfall, återanvänd och återvinn. Det som blir över, och som inte går att göra något med - utvinn energin och gör fjärrvärme.
Läs mer om vad vi tycker och varför >>

Prisdialog om fjärrvärme eller statlig reglering?
Det är marknadens parter som ska ta ansvar för prissättningen av fjärrvärme, inte staten.
Läs mer om vad vi tycker och varför >>

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation