Logga in
Om fjärrvärme

Fjärrvärme gör det möjligt

Fjärrvärme tar till vara resurser som annars går till spillo. Den enes spill blir den andres värme.

Läs mer

Miljö/Klimat/Miljövärden

Klimat och miljö

Redovisning av fjärrvärmens miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och fossila bränslen.

Läs mer

Fjärrsyn

Ny kunskap från Fjärrsyn

Resultat och kunskap från forskning om fjärrvärmens roll i ett hållbart samhälle.

Läs mer

Prisdialogen

Prisdialogen

Dialog för en fungerande värmemarknad, mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Läs mer

Fjärrvärmetidningen nr 3 har fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Publicerat 2016-05-20. 09:59 i 2016

Ett nytt nummer Fjärrvärmetidningen är ute. Temat i detta nummer är Arbetsmiljö och säkerhet, en viktig fråga för branschen, och här delar Sundsvall Energi, Fortum Värme, E.ON och Tekniska verken i Linköping med sig av sina erfarenheter.

Inget lagkrav på lägenhetsmätning av värme och varmvatten

Publicerat 2016-05-10. 12:47 i 2016

Regeringen har beslutat att det inte ska införas lagkrav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten (IMD), dvs. att det inte blir krav på att fastighetsägaren måste mäta värmen till varje lägenhet och debitera hyresgästen för den. Beslutet ligger i linje med två rapporter som Boverket tidigare lämnat till regeringen i frågan. Rapporterna visade tydligt att det generellt sett inte är kostnadseffektivt med individuell mätning och debitering.

Energipolitiken lägger grunden för välfärden

Publicerat 2016-04-28. 08:55 i 2016

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 160428: Idag torsdag samlas Energikommissionen för att staka ut vägen för ett framtida hållbart energisystem. För Energiföretagen Sveriges medlemmar är det viktigt att, både nu och i framtiden, kunna leverera energi till alla kunder, dygnet runt – året om. Att dessutom kunna göra det till konkurrenskraftiga priser och med låg påverkan på miljö och klimat kräver en politisk tydlighet om inriktningen på energi- och miljöpolitiken.

Ny ordförande för Prisdialogen

Publicerat 2016-04-20. 09:00 i 2016

Styrelsen för Prisdialogen har fått ny ordförande. Leif Linde, vd för Riksbyggen, utsågs till ny styrelseordförande vid Prisdialogens årsmöte. Han efterträder Kurt Eliasson som har varit ordförande under Prisdialogens tre första verksamhetsår.

Energiföretagen Sverige: ”Viktig fastighetstaxering behöver analyseras mer”

Publicerat 2016-04-18. 15:21 i 2016

Pressmeddelande 160418: Idag har utredningen om översyn av fastighetstaxeringen av el- och värmeproduktionsanläggningar lämnat sitt slutbetänkande (SOU 2016: 31). Energiföretagen Sverige – före detta Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – ser positivt på att utredningen nu föreslår en tätare översyn av taxeringen. Utredningen verkar annars ha haft svårt att ta det helhetsgrepp som är nödvändigt. Förslaget kan få stora konsekvenser för alla energiföretag. Elproduktion beskattas redan hårt, framför allt vattenkraften, och nu föreslås beskattning även av värmeproduktionen.

Energiföretagen Sverige är en branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Energiföretagen Sverige samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Värmebloggarna - möt oss som arbetar på Svensk Fjärrvärme

Fjärrvärme är genialt!
När vi flyttade till Trelleborg hösten 1988 fick vi bo på andra våningen i en lägenhet med stora fönster mot öppet landskap bakom huset. Men det var inte bara den vackra svenska naturen som förtrollade mig. Det gjorde även fjärrvärmesystemet som jag tyckte var genialt, rent och bekvämt.
Läs hela bloggen, skriven av Raziyeh Khodayari
områdesansvarig miljö och bränsle >>